clean room

Innovative
Qualification

dc9585_eb795cb9f81c42128c5d8bae8d52e367.jpg_srz_133_777_85_22_0.50_1.20_0

Innovative
Validation


کارآمد سازی

مشاوران گروه پانیا به شما در طراحی ، باز طراحی ، ارتقا ، انتخاب و نصب تجهیزات کمک خواهند کرد.معتبرسازی

این شرکت با استفاده از روش های ارزیابی ریسک به شناسایی ، تعیین و درنتیجه معتبرسازی تنها آن دسته از پارامترهایی که نیاز واقعی و ضروری به معتبرسازی دارند، در کمترین زمان ممکن می پردازد.اجرای فرآیند های کارامدسازی، معتبرسازی  و ارائه راهکارهای ساده و عملی GMP

 

شرکت پـانیا متشکل از تیمی متخصص و مـجرب در صنعت دارو و مجهز به مدرنترین و پیشرفته­ ترین تجهیزات معتبرسازی موجود در دنیا با هدف همکاری در جهت افزایش سـطح کیفی صنعت داروسازی در ایران به یاری کارخانـجات داروسازی شتافته و در این راه همواره در تـلاش برای برآورد الزامات و نیازمندیهای استـانداردها و الزامات  وزارت دارو و غذای ایران و سـایر استانداردهای بین ­المللی بوده است.